מודעות ומכתבים

מכתב תמיכה בשר-הביטחון – 11 באפריל 2016

Document-page-001-A
Document-page-002-A
Document-page-003-A
Document-page-004-A
Document-page-005-A