מודעות ומכתבים

מכתב תמיכה בשר-הביטחון וברמטכ”ל

מכתב תמיכה בשר-הביטחון וברמטכ”ל שנשלח לאחר שרא”ל גדי אייזינקוט הותקף בעקבות דבריו בסוגיית הוראות הפתיחה באש וערכי צה”ל.

Download (PDF, 476KB)