ראיונות

בא עם ביטחון » דני חלוץ מסביר מדוע פתח חזית מול נתניהו

העיקר זה לא הבקבוקים. העיקר זו הכלכלה, החברה והביטחון של מדינת ישראל, ובשלושת אלו כשלושה עמודי יסוד – שיש בניהם קשר הדוק – במשאבים הכלכליים, במשאבי האנוש ובמשאבי המנהיגות. בסטגנציה שראינו בשנתיים האחרונות היא פועל יוצא מהרכב, כנראה לא אופטימלי, של מערכת שלוטת

העיקר זה לא הבקבוקים. העיקר זו הכלכלה, החברה והביטחון של מדינת ישראל, ובשלושת אלו כשלושה עמודי יסוד – שיש בניהם קשר הדוק – במשאבים הכלכליים, במשאבי האנוש ובמשאבי המנהיגות. בסטגנציה שראינו בשנתיים האחרונות היא פועל יוצא מהרכב, כנראה לא אופטימלי, של מערכת שולטת

רב-אלוף (מיל’) דני חלוץ | “לילה כלכלי” ערוץ 10 | 23.2.2015

https://www.youtube.com/watch?v=IpwuMv6RC1Q