ארכיון מידע מו"מ

התהליך המדיני מול הרש”פ בגדה: להוביל או להיות מובלים?

מטרת מסמך זה היא להציג את הדילמות המרכזיות שניצבות בפני ישראל במסגרת התהליך המדיני עם הרש”פ בגדה כתשתית לעדכון האסטרטגיה המדינית של ישראל

מטרת מסמך זה היא להציג את הדילמות המרכזיות שניצבות בפני ישראל במסגרת התהליך המדיני עם הרש”פ בגדה כתשתית לעדכון האסטרטגיה המדינית של ישראל

מכון ראות, 2009
15 עמ’, PDF

  • תקציר
  • מבוא ורקע: להוביל או להיות מובלים
  • המלכוד הבסיסי נותר בעינו; אבל המציאות סבוכה יותר
  • תשע דילמות מרכזיות
  • שלוש אסטרטגיות עקרוניות לניהול התהליך המדיני
  • המשבר החוקתי הפלסטיני: להימנע מרגע של אמת
  • האסטרטגיה המומלצת: שדרוג הרש”פ בגדה למדינה על יסוד מתווה מפת הדרכים