ארכיון מידע ירושלים

ירושלים לאן? – הצעות בדר עתידה של העיר

סיבות היסטוריות, דתיות ומדיניות גרמו לריכוז תשומת לבם של גורמים רבים במדינות שונות בשאלת מעמדה של ירושלים. אחת מנקודות המחלוקת החמורות בין הצדדים לסכסוך הערבי-ישראלי הינה מעמדה העתידי של ירושלים; אך גם גורמים אחרים שאינם מעורבים ישירות בסכסוך מייחסים חשיבות רבה להסדר שייקבע

הקדמת המחבר

סיבות היסטוריות, דתיות ומדיניות גרמו לריכוז תשומת לבם של גורמים רבים במדינות שונות בשאלת מעמדה של ירושלים. אחת מנקודות המחלוקת החמורות בין הצדדים לסכסוך הערבי-ישראלי הינה מעמדה העתידי של ירושלים; אך גם גורמים אחרים שאינם מעורבים ישירות בסכסוך מייחסים חשיבות רבה להסדר שייקבע.

כל אלה הובילו אישים ומוסדות רבים בעולם לנסות ולהציע תוכניות שונות לפתרון המחלוקת. בעבודה זו סקרנו וניתחנו למעלה מ 50 הצעות ועמדות שונות שהועלו בדבר הסדר למעמדה של ירושלים.

אנו תקווה כי מחקר זה יסייע לחוקרים מתחומים שונים, בין היתר היסטוריה, מדעי המדינה, יחסים בין-לאומיים ומשפטים. כמו כן, מקווים אנו כי הוא ישמש כלי עזר לאלה המחפשים דרכים לפתרון בעיית ירושלים.

משה הירש ודגורה האוסן-כוריאל, בהנחיית רות לפידות
מחקרי מכון ירושלים לחקר ישראל מס’ 54
162 עמ’

תוכן עניינים:

  • פרק ראשון: מעמדה המשפטי של ירושלים
  • פרק שני: 62 הצעות ועמדות שהועלו בקשר לפתרון שאלת ירושלים
  • פרק שלישי: ניתוח השוואתי של ההצעות והעמדות על-פי נושאים
  • פרק רביעי: לקסיקון מונחים