ארכיון מידע הסדרים והסכמים

התהליך המדיני ישראלי-פלסטיני על ציר הזמן

חיבור מקיף המפרט את העמדות הישראליות, הפלסטינות ואת מאמצי התיווך האמריקאי, במהלך התהליך המדיני לאורך השנים.

חיבור מקיף המפרט את העמדות הישראליות, הפלסטינות ואת מאמצי התיווך האמריקאי, במהלך התהליך המדיני לאורך השנים.

פרקים:

  • שאל אריאלי: התהליך המדיני בין ישראל לאש”ף מוועידת מדריד ועד היום – העמדות הישראליות בארב סוגיות הליבה: גבולות, ביטחון, ירושלים ופליטים
  • אליאס זננירי: כאשר וויתורים לא יהיו כה כואבים כפי שניתן היה לצפות
  • דן רותם: הבטחה שלא מומשה, תפקידה ההיסטוראי של ארה”ב בתהליך השלום הישראלי-פלסטיני
  • אפרים לביא: התנאים האסטרטגיים לישוב הסכעסוך הישראלי-פלסטיני

הוצאה: מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי | ספטמבר 2014 | 80 עמד

תהליך מדיני ישראלי פלסטיני