מטרות ומשימות

מטרות העל של התוכנית:

 • לחזק את ביטחון תושבי ישראל ולמנוע הידרדרות ביטחונית נוספת.
 • לשמר תנאים להסדר קבע עתידי עם הפלסטינים.
 • להגביר את הסיכוי להסדרים מדיניים-ביטחוניים עם מדינות האזור הרלוונטיות.
 • לשדרג את מעמדה הבינלאומי של ישראל.

מטרות התוכנית בפירוט:

הגדה המערבית

 • להגביר את ביטחונם של תושבי ישראל החיים משני צדי ה’קו הירוק’.
 • להפחית את החיכוך בין הישראלים והפלסטינים בגדה המערבית.
 • לשפר את רווחת הפלסטינים המתגוררים באזורי הגדה המערבית שבשליטת ישראל.
 • לצמצם הסכנה לקריסת הרשות הפלסטינית.
 • להסיר העמימות המדינית ביחס לעתיד שטחי הגדה המערבית.
 • לשמר התנאים בשטח למשא ומתן עתידי על הסדר קבע בין ישראל לפלסטינים.

ירושלים

 • להשיב הביטחון האישי לתושבי ירושלים הישראלים והפלסטינים.
 • לצנן הבערה והרגעת האווירה בשכונות הפלסטיניות שבתחום המוניציפאלי של העיר.
 • לשפר את רמת החיים של תושבי העיר הפלסטינים.
 • להכשיר התנאים לשינוי אפשרי במעמד השכונות הפלסטיניות ותושביהן, במסגרת הסכם על הסדר קבע בעתיד.

עזה

 • לשמר הפסקת האש בין ישראל לחמאס ומניעת סבב הלחימה הבא.
 • לבלום את המשבר ההומניטרי המתהווה ברצועה, תוך כדי התנעת תהליך שיחזיר את המדינות התורמות ואת הרשות הפלסטינית ביתר שאת לתמונה.
 • לבלום את התחזקות ארגונים אסלאמיים קיצוניים ותומכי דאעש ברצועה.
 • ליצור את התנאים שיאפשרו את חזרת הרש”פ לשליטה בעזה ככתובת לדיון על עזה בהסדר קבע עתידי, לכשיבשילו התנאים לכך.

מה נדרש לעשות?

לתפיסתם של חברי התנועה, לא ניתן לשנות את המציאות כהרף עין.

רק פעולה רב-תחומית משולבת – ביטחונית, מדינית ואזרחית-כלכלית – בגדה המערבית, בירושלים ובעזה, יכולה להביא לשיפור משמעותי ובר-קיימא בביטחון בישראל.

פעולות בודדות באחד התחומים בלבד, או בגזרה זו או אחרת בלבד, אינן מספיקות כדי להתמודד עם הבעיה המורכבת מולה ניצבת מדינת ישראל. במקרה הטוב, הן יכולות להשפיע לטווח קצר או לא להשפיע כלל, ובמקרה הרע, הן עלולות ליצור בעיות ואיומים נוספים על ישראל.

התנועה מאוחדת בהערכה כי אם הממשלה תאמץ לאלתר את המתווה על כל מרכיביו, הדבר יתרום להרגעת השטח ויקנה לישראל יתרונות בזירות המקומית, האזורית והבינלאומית.

ביטחון תחילה - צעדים משלימים

מהלכים ביטחוניים

בגדה המערבית

 • להשלים את ‘גדר הביטחון’.
 • לתגבר את הטיפול בתופעת השוהים הבלתי חוקיים (שב”חים).
 • לעודד עבודה פלסטינית חוקית ומפוקחת בישראל והרחבת מתן היתרי עבודה.
 • לתת מענה לצרכי הביטחון של הישראלים הגרים ממזרח ל’גדר הביטחון‘.
 • להגדיר מסדרונות תנועה מאובטחים לתנועה ישראלית בכל שעות היממה, צירים בהם תוגבל התנועה המאובטחת לשעות מסוימות, וכן צירי תנועה חלופיים לצירים שבהם רמת החיכוך גבוהה.
 • לתגבר את פעילות הביטחון השוטף של צה”ל לאורך תוואי ‘גדר הביטחון’ וקיום שיגרת גבול ביטחונית מחמירה.
 • לתגבר ולשדרג את מערך הפעלת המעברים שלאורך תוואי הגדר.

בירושלים

 • להשלים את ‘גדר הביטחון’ (‘חומת ההפרדה’) בתוואי עוטף ירושלים.
 • לממש תוכנית אכיפה נחרצת להשלטת הסדר והביטחון בשכונות ובכפרים הפלסטיניים שב’מזרח ירושלים’.
 • לתגבר את כוחות משטרה ומשמר הגבול.
 • לשמור בקפידה על הסטטוס קוו בהר הבית.

צעדים אזרחיים-כלכליים

בגדה המערבית

 • כדי להתמודד עם הגידול הטבעי הפלסטיני בשטחי C ובעיית היעדר אישורי הבנייה. יש להעביר 1% משטח C, שהם 35 קמ”ר במצטבר, במקומות שונים הסמוכים לשטחים בנויים של כפרים פלסטינים באזור B לאחריות הרשות הפלסטינית.
 • לאפשר נוהל מהיר לאישור הנחת קווי מים אל עתודות של שטחים חקלאיים פלסטינים, לפי סדרי עדיפויות מוסכמים ולהגדיל את מכסת המים המיועדים לחקלאות.
 • במקומות בהם יוכח צורך, יש לאפשר סלילת דרכי עפר לבניית תשתיות ולהעברת ציוד חקלאי.
 • להקל על שינוע סחורות ויצוא.
 • להסיר חסמים המעכבים את פיתוח הכלכלה.
 • לחדש פעילות רצופה ומאומצת של הוועדה הכלכלית המשותפת (JEC) לפתרון בעיות ולעידוד פרויקטים כלכליים של הסקטור הפרטי.
 • לפתח אזורי תעשייה ותעסוקה פלסטיניים בסמוך ל’גדר הביטחון’.
 • לשפר ולהרחיב את התשתית התחבורתית לשימוש פלסטינים בגדה המערבית.
 • לתמוך בהקמת עיר פלסטינית נוספת. יש לאשר מיזמים מסוג זה כל עוד הם מתוכננים באזורים המקובלים על צה”ל והדרג המדיני.
 • יש להרחיב את מתן היתרי עבודה בישראל.
 • לחוקק חוק “קליטה, פינוי מרצון ופיצוי” עבור המתיישבים שממזרח ל’גדר הביטחון’ בגדה המערבית, המעוניינים להעתיק את מגוריהם מערבית לגדר או אל תחומי ה’קו הירוק’.

בירושלים

 • ליישם הפרדה מנהלית ב’מזרח ירושלים’, בין השכונות והכפרים הפלסטינים (‘ירושלים הפלסטינית’) לבין השכונות הישראליות של העיר.
 • להקים ‘מנהלת גג’ לשכונות ‘ירושלים הפלסטינית’ שתנוהל כמסגרת מוניציפאלית נפרדת בעיריית ירושלים.
 • לגבש תוכנית אב לפיתוח ‘ירושלים הפלסטינית’.
 • להפעיל לאלתר תוכנית פיתוח מואץ.
 • להקים קרן שתפעל לשדרוג השירותים העירוניים ב’ירושלים הפלסטינית’ ולהשוואת רמתם עם זו של ירושלים המערבית.
 • לפתח מיזמי בנייה למגורים ועסקים מחוץ לירושלים, בשטחי אזור C שאינם מהווים איום ביטחוני על יישובים ישראלים, לעידוד פלסטינים ירושלמים לעבור אל מחוץ לעיר.
 • להנגיש שירותי מנהלה עירוניים ורווחה גם לפלסטינים הגרים בתחום המוניציפאלי של ירושלים אך נמצאים מחוץ ל’חומת ההפרדה’, וגם לבעלי מעמד תושב המתגוררים מחוץ לירושלים.
 • להקפיא רישום תושבות קבע למבקשים חדשים.
 • להקפיא לאלתר הענקת אזרחות ישראלית לפלסטינים תושבי קבע בירושלים.
 • להבטיח בתקנות שמירת מעמד התושב של פלסטינים תושבי ירושלים המתגוררים בשטחי הגדה המערבית שמחוץ לגבול המוניציפאלי של העיר.

בעזה

 • להגדיל את מספר משאיות האספקה לרצועה ל-1,200 ליום.
 • לסייע בשיקום תשתיות החשמל בעזה, במימון בינלאומי ובביצוע ארגוני הסיוע הרלוונטיים, וכן במעורבות ישראל, בין השאר בלחץ על הרשות הפלסטינית להסרת חסמים מצדה.
 • להגדיל מיידית של כמות החשמל המסופקת על ידי חברת החשמל הישראלית בכ-30 מגה ואט, והגדלתה ב-100 מגה ואט נוספים בתוך שנה.
 • לחבר את עזה לגז טבעי באמצעות צינור ממערכת הולכת הגז הלאומית הישראלית.
 • לאפשר הקמת מפעל התפלה מרכזי (אשר יוזן בחשמל ממתקן סולארי ייעודי עד לשיקומה של מערכת החשמל). בנוסף, לאפשר את השלמת הקמת מפעלי טיוב המים לצפון הרצועה ולמרכזה.
 • בכפוף לאישורי שב”כ, יורחב משמעותית היקף היתרי היציאה של עובדים לישראל.
 • להרחיב את תכולת היצוא החקלאי והתעשייתי לישראל ולחו”ל.
 • לחדש את מיקור החוץ של תעשיות ישראליות בעזה.
 • להרחיב את תחום הדיג המותר בחוף הרצועה.
 • להעניק הסכמה שקטה ליוזמה בינלאומית למציאת פתרון לתשלום המשכורות, ולפעול להשגת הסכמת הרשות הפלסטינית.
 • לשקול מתן אישור להתחלת תכנון נמל, תוך הקפאת ההחלטה על הקמתו (לא כל שכן הפעלתו), בכפוף להיענות החמאס לדרישות הביטחון של ישראל.

הסרת העמימות המדינית

הסרת העמימות סביב עמדותיה וכוונותיה של ישראל באשר לעתיד שטחי הגדה המערבית על ידי הכרזה ברורה ומימוש המהלכים האופרטיביים כמתואר לעיל: תמחיש את כנות כוונותיה של ישראל לגבי סיום הסכסוך באמצעות פתרון מדיני המבוסס על העיקרון של ‘שתי מדינות לשני עמים’, ותעביר את נטל ההוכחה למגרש הפלסטיני.

תניח תשתית לקידום האינטרס הישראלי בהשתלבות בהסדרי ביטחון אזוריים עם מדינות ערב המתונות, ובהנעת תהליך ההידברות עם הפלסטינים.

תחזק את מעמדה המדיני של ישראל בעולם ותסייע גם במאבק נגד תנועת החרם ומאמצי הדה-לגיטימציה של ישראל.

הצהרה ביחס לגדה המערבית

 • גבולה המזרחי של ישראל בהסדר קבע עתידי, יהיה מבוסס על קווי 1967, עם התאמות הנדרשות מטעמים ביטחוניים ודמוגרפיים. גושי ההתיישבות היהודיים הגדולים הנמצאים ממערב ל’גדר הביטחון’, היישובים הצמודים ל’קו הירוק’ והשכונות היהודיות ב’מזרח ירושלים’ יהיו תחת ריבונות ישראלית.
 • לישראל אין תביעות ריבוניות בשטחים שממזרח ל’גדר הביטחון’ בגדה המערבית ובשכונות הפלסטיניות שב’מזרח ירושלים’. ישראל תחזיק את השטחים האלה כמשמורת עד ליישום הסדר קבע שיבטיח את ביטחונה.
 • ישראל דבקה במחויבותה לפתרון הסכסוך עם הפלסטינים על בסיס עקרון ‘שתי מדינות לשני עמים’, שיבטיח את ביטחונה, לרבות פירוזה של המדינה הפלסטינית.
 • ישראל תקפיא לחלוטין הקמתם של יישובים ישראלים חדשים, הרחבתם של יישובים קיימים ופיתוח תשתיות ממזרח ל’גדר הביטחון’. הפרה של עיקרון זה תעצים את החיכוך עם האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית, ותגביר את הבעיות הביטחוניות. בנוסף, היא פוגעת במעמדה המדיני של ישראל ומונעת הסדר מדיני בעתיד.
 • לעומת זאת, יימשך הפיתוח בשטחים שממערב ל’גדר הביטחון’. הבנייה החדשה באזורים אלה תוגבל למרחב הבנוי, תתבצע באופן מבוקר ותוך העדפה מובהקת של בנייה רוויה (לגובה), על מנת להימנע מבנייה על פני שטחים רחבים מדי. זאת, על מנת למנוע עד כמה שניתן את הצורך בהגדלת אחוז חילופי השטחים בין ישראל לרשות הפלסטינית בעת מו”מ עתידי על הסדר קבע.
 • תבוצע אכיפה בלתי מתפשרת של חוק וסדר בגדה המערבית, כולל ביצוע החלטות בג”ץ, מניעה וטיפול נחוש בהפרות יזומות של ישראלים ופלסטינים, וכן פינוי מערבה מ’גדר הביטחון’ של מפרי חוק ישראלים ויוזמי פרובוקציות מועדים.

הצהרה ביחס לירושלים

 • לישראל אין תביעות ריבוניות בשכונות ובכפרים הפלסטינים ש’במזרח ירושלים’. ישראל תחזיק את השטחים האלה כפיקדון עד שיבשילו התנאים לחתימתו ויישומו של הסדר קבע בעתיד.
 • עד להבשלת התנאים להסכם על הסדר קבע עתידי, כמתואר לעיל, ישראל מחויבת לשמירה קפדנית של הסטטוס קוו בהר הבית.

הצהרה ביחס לעזה

 • ישראל תצהיר כי המצב ההומניטרי ברצועת עזה מוכיח את אטימות חמאס כלפי הציבור הפלסטיני, וכי היא רואה חשיבות רבה במניעת משבר הומניטרי ברצועה, משיקולים ביטחוניים ומוסריים. משום כך היא מפרידה בין מלחמתה הנחושה בטרור חמאס, לבין הסיוע ההומניטרי לתושבי הרצועה.
 • ישראל תירתם לכל מהלך פלסטיני, אזורי או בינלאומי בהקשר זה, שיעלה בקנה אחד עם האינטרסים שלה, ואף תוביל מהלכים עצמאיים בתחומים שבאחריותה.
 • עוד תוסיף ישראל בהצהרתה, כי למרות הנתק הנוכחי בין עזה לבין הגדה המערבית, היא רואה בשתי הקהילות הפלסטיניות האלה ישות אחת בהקשר של הסכסוך הישראלי פלסטיני ובפתרון הקבע העתידי שלו.