כיכר העיר ריקה

פרק ראשון | ירושלים כבירת פלסטין וכמוקד זהות 1993-1917
יצירתה של בירה 1948–1917
בירה בהמתנה 1967–1948
בירה בהתהוות 1993–1967
ירושלים באינתיפאדה הראשונה
פרק שני | בירה בדעיכה: התהליך המדיני ושקיעת אלקודס 2000-1993
שנות אוסלו: המימד הביטחוני
שנות אוסלו: המימד הריבוני והחברתי
מדיניות ישראל בעיר: מבט מזווית פלסטינית
פרק שלישי | בירה בהתרסקות: אינתיפאדת אלאקצא והמאבק המזוין
הירושלמים ופיגועי התאבדות
חוליות ירי, דקירה ובקבוקי תבערה
פרק רביעי | פעילות פוליטית בצל אינתיפאדת אלאקצא
הר הבית כמוקד פוליטי
התנועה האסלאמית בישראל והר הבית
ארגונים לא ממשלתיים בירושלים
חינוך וזהות
פעילות פוליטית פלסטינית-ישראלית
הריסות בתים ותיכנון
אלקודס, אוניברסיטה במחלוקת
בחירות :2006ההכנות
תוצאות הבחירות
במקום סיכום: ירושלים – 2007
תמונת מצב ומבט לעתיד